Polityka prywatności

Jeśli trafiłaś/eś na tę stronę, to znaczy, że dbasz o ochronę swoich danych osobowych.

Zapewniam, że dbam o Twoją prywatność, dlatego w tym celu wdrożyłam środki prawne, aby dodatkowo wzmocnić jej ochronę. Zgodnie z RODO, poniżej przedstawiam, zasady przetwarzania przeze mnie Twoich danych osobowych.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dot. Polityki prywatności, zapraszam do kontaktu poprzez adres: kontakt@psychobalans.com.pl

§1 KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Twoich danych osobowych jestem ja – Bianka Kwiecień prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Psycho.balans Bianka Kwiecień, NIP 8952258916 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Adres do korespondencji: ul. Kazimierza Wielkiego 1/10, 56-400 Oleśnica. Możesz skontaktować się ze mną, pisząc na adres e-mail: kontakt@psychobalans.com.pl lub telefonicznie: (+48) 690461069.

§2 W JAKIM CELU ZBIERAM TWOJE DANE I JAK DŁUGO JE PRZECHOWUJĘ?

Mogę przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

1 Komunikacji z Tobą, w tym udzielania odpowiedzi na pytania przekazane przez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail, itp.; Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes

Administratora, w postaci komunikacji z Użytkownikami Strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do komunikacji z

Tobą. Dane mogą być także przetwarzane podczas procesu archiwizacji do celów wewnętrznych, w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.

2 Zawarcia umowy i jej realizacji (złożenia zamówienia);

3 Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń.

4 Realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (m.in. obowiązków podatkowych i

archiwizacyjnych); Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, w tym przez czas realizacji uprawnień wynikających z umowy, jak np. prawo do

reklamacji z tytułu rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Dane dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy, będą przetwarzane nie dłużej, niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego, w oparciu o uzasadniony interes w postaci obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Po tym czasie, dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń, w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku gdy dane są niezbędne do realizacji obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze (jak np. wystawianie i przechowywanie faktur) – dane będą przetwarzane w tym celu nie dłużej niż przez 6 lat (obowiązki archiwizacyjne dot. dokumentów księgowych), chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych, do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego, w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5 Dostarczania informacji marketingowych (m.in. Wysyłki newslettera oraz informacji o usługach, produktach, promocjach, darmowych treściach za pomocą innych narzędzi, np. chatbot, telefon);

Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora, w postaci marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania informacji marketingowych/ handlowych. Zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celach utrzymania komunikacji handlowej oraz telefonicznej, potrzebuję Twojej zgody. Możesz ją w każdej chwili wycofać, klikając link w stopce maila lub pisząc do mnie, na adres podany wyżej.

6 Administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych (m.in. Facebook (Meta), Instagram), w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, w tym komunikacji i kierowania treści marketingowych; Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy zdecydujesz się na: polubienie strony / dołączenie do grupy / wybranie opcji „Obserwuj” lub w inny sposób zostawisz swoje dane na platformie, zarządzanej przeze mnie, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/ grupy lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to”, „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu albo w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się ze mną.

7 Analitycznym i statystycznym; Przetwarzanie danych w celach analitycznych i statystycznych, polega w szczególności na analizie danych, pozyskanych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym plików cookies. Dane przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes Administratora, w postaci dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych, w oparciu o

uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.

8 Odzyskiwania odrzuconych koszyków;W sytuacji, gdy nie ukończysz składania zamówienia,

otrzymasz przypomnienie o rozpoczętym, ale niesfinalizowanym zamówieniu. Dane przetwarzane będą w oparciu o uzasadniony interes Administratora, w postaci obsługi potencjalnych Klientów i rzeczywistych Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów biznesowych lub do momentu wniesienia sprzeciwu.

9 Zamieszczania komentarzy; Dane widoczne na mojej stronie przy zamieszczonym komentarzu, są przetwarzane przeze mnie w celu administrowania stroną i do jej obsługi, a także służą do komunikacji z Tobą w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f), przez czas niezbędny do

realizacji celów biznesowych lub do momentu wniesienia sprzeciwu.

10 Promocji i marketingu; W sytuacji, gdy przekażesz mi swoje dane, w szczególności w postaci opinii dotyczącej usługi, w tym dane dot. wizerunku, będą one przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu, do celu podnoszenia jakości usług oraz promocji usługAdministratora. Dane te będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów biznesowych lub do czasu wniesienia sprzeciwu. Podanie danych jest dobrowolne.

11 Zbierania danych wrażliwych; Dane wrażliwe są zbierane w celu realizacji umowy i jej prawidłowego wykonywania – na podstawie Twojej świadomej i dobrowolnej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – do czasu ustania celu biznesowego lub cofnięcia zgody. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.

§3 KOMU BĘDĘ PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Przekazuję Twoje dane innym podmiotom tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w §2 oraz wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji tego

celu. Co do zasady zbieram i przetwarzam tylko te dane, które sam mi podałeś, z zastrzeżeniem danych zbieranych automatycznie (plików cookies). Więcej o cookies znajdziesz w §7. W razie potrzeby Twoje dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi współpracuję przy realizacji ww. celów, w szczególności firmie hostingowej, firmie informatycznej / podmiotowi zarządzającemu stroną, firmie świadczącej usługi rachunkowo-księgowe,firmie świadczącej usługi chmurowe, podmiotom świadczącym usługi marketingowe, podmiotom świadczącym usługi administracyjne, podwykonawcom, prawnikom, platformie społecznościowej, platformie do umawiania wizyt, platformie do udostępniania produktów lub świadczenia usług, innym podmiotom, które wspierają Administratora w realizacji celów przetwarzania. Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych poniżej. Usługi świadczone przez Google lub Facebook (META), wykonywane są co do zasady przez podmioty, mające swoją siedzibę w Unii Europejskiej. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych przez ww. dostawców, znajduje się w Politykach prywatności każdego z podmiotów. Twoje dane (o ile wynika to z celu przetwarzania) mogą być także przekazywane poza obszar EOG.

§4 JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

W związku z RODO przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych; wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego przed jej cofnięciem. Szczegółowe informacje dot. ww. praw znajdują się w rozporządzeniu RODO, tj. w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§5 CZY TWOJE DANE SĄ PROFILOWANE?

Analizuje Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, za pomocą narzędzi udostępnionych przez dostawców oprogramowania (np. za pomocą statystyk, historii), wyłącznie w zakresie, który nie wywołuje wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub istotnie nie wpływa na Twoją sytuację, w tym na zagwarantowane prawa i wolności. Celem przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, jest poznanie preferencji Użytkowników (więcej informacji o analizie znajduje się w §7 Polityka plików cookies). §6 Przepisy prawa obowiązujące w zakresie danych osobowych W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa, w tym prawa europejskiego (m.in. RODO).

§7 POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Dane te są zbierane, w sposób uniemożliwiający identyfikację Użytkownika, tzw. dane anonimowe. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są

do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są: w celu dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz, aby optymalizować korzystanie ze Strony, a także do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. Administrator stosuje technologie, obserwujące działania, podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

• piksel konwersji Facebooka (Meta) – w celu zarządzania reklamami na Meta i prowadzenia działań

remarketingowych. Szczegółowe informacje dot. Piksela Facebooka, można znaleźć na stronie Polityki prywatności Facebooka (Meta).

• narzędzia Google, w tym Google Analytics. Dane pozyskane w ramach korzystania z ww. narzędzia

wykorzystuję w celu analizy statystyk Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Szczegółowe informacje dot. Google Analytics, można znaleźć na stronie: zasady korzystania z narzędzi Google.

§8 WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

Na Stronie używane są wtyczki, widgety i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez portale takie jak: Facebook (Meta), Instagram. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są bezpośrednio na stronach ww. Usługodawców.